Lista oczekujących na zimowy miot otwarta!

Pierwsza w Polsce hodowla Australijskich Labradoodle

Lista oczekujących na zimowy miot otwarta!

Pierwsza w Polsce hodowla Australijskich Labradoodle

Lista oczekujących na zimowy miot otwarta!

Pierwsza w Polsce hodowla Australijskich Labradoodle

lat hodowli

godzin czesania

krajów ma nasze szczeniaki

kg zjedzonej karmy

Australijskie labradoodle

Dobrze czują się w rodzi­nie oraz uwiel­biają wspólne zabawy. Są też psami, któ­rych sierść jest przy­ja­zna aler­gi­kom. Jeśli inte­re­suje Pań­stwa pies dla dzieci, który będzie wspa­nia­łym towa­rzy­szem zabaw, zachę­camy do zapo­zna­nia z naszymi szcze­nia­kami. Naszą mocną stroną są plany socja­li­za­cji które budu­jemy dla każ­dego miotu tak aby każde szcze­nię było dobrze przy­go­to­wane do adop­cji.
Aktualności Włochatej Pasji

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

Wlochata Pasja Charming Molly

Imię: Włochata Pasja Charming Molly Rasa: Australijski Labradoodle Kolor: Morela Wielkość: standard Testy: Prcd-PRA: CLEAR Stawy biodrowe/łokciowe: Normalne Molly to cudowna suczka o rzadko spotykanym umaszczeniu. Jest ciekawa świata a jej właściciele świata poza nią...

czytaj dalej

Włochata Pasja Earth Goddess

Rasa: Australian Labradoodle Imię: Wlochata Pasja Earth Goddess Rodzice: matka: Rutlands WH Golden Glamour ojciec: Rutlands Black Onyxe Rejestracja ALFA EUROPE - AES-F14004C Kolor: złoty sierść: Kędzierzawa Falowana Rozmiar: średni (szczenięta w rozmiarach...

czytaj dalej

Opinie o mojej działalności

Pani Edyto jestem pod bar­dzo dużym wra­że­niem Wło­cha­tej Pasji i pracą jaką Pani wło­żyła byśmy mogli mieć przy sobie naj­wspa­nial­sze psiaki na świecie.

– Sławomir

Piękna strona Wło­cha­tej Pasji Pani Edyto! wspa­niałe porady. Nie znamy się, tra­fi­łam na stronę przy­pad­kowo i jestem zachwy­cona, że ktoś zechciał się podzie­lić swo­imi spo­strze­że­niami odno­śnie pracy z psami. Szcze­gól­nie cie­szy to osobę, która sama marzy o kie­runku roz­woju, jakim jest beha­wio­ryzm i psy­cho­lo­gia psów. 🙂

– Patrycja

Strasz­nie się cie­szę bo mogę poka­zac rodzi­com tę rase, jest ona bar­dzo ładna.
Gra­tu­luje pomy­słu na tę stronę, nie­wiele osób tak dobrze opi­suje obiekt swo­jego pomysłu.

– Klaudi

Proszę nie kopiuj moich tekstów! Zmiana kolejności wyrazów nie czyni Cię ich właścicielem – to wciąż są moje myśli. Edyta Gajewska

Australijskie Labradoodle